Informatie - DACD (Dutch Academy of Childhood Disabillity

De DACD is een samenwerkingsnetwerk van professionals en andere betrokkenen bij de behandeling van kinderen met een beperking en hun gezinnen.  De DACD is de Nederlandse tak van de European Academy of Childhood Disability (EACD). De European Academy of Childhood Disability is een wetenschappelijke vereniging van professionals werkzaam met kinderen met beperkingen in heel Europa.

Bij de behandeling en begeleiding van kinderen met een beperking zijn vele professionals betrokken. Vanuit de kinderrevalidatie zijn er de diverse disciplines zoals kinderfysiotherapie, kinderergotherapie, (pre)logopedie, maatschappelijk werk, orthopedagogen, psychologen etc, maar ook buiten de kinderrevalidatie is er een uitgebreid palet aan mogelijke betrokken disciplines: Verschillende medisch specialisten (waaronder de artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG), leerkrachten, onderwijsdeskundigen, thuiszorgmedewerkers, casemanagers.

Deze disciplines liggen soms in elkaars verlengde, andere keren zijn het uitersten, maar gezamenlijk vormen zij een belangrijk deel van, en zijn zij stevig verankerd binnen, de zorg voor kinderen met een beperking. Kennisdeling en samenwerking tussen al deze betrokkenen zijn in het belang van de zorg voor kind en gezin.

Kennisuitwisseling vindt vooral plaats binnen congressen en scholing van de beroepsverenigingen. De omvang van de doelgroep is groot en betreft zowel professionals binnen de kinderrevalidatie en onderwijs, als vertegenwoordigers van kinderen. De continue ontwikkeling van deze kinderen beïnvloedt de zorgbehoefte van die kinderen en hun ouders. Daarentegen is de zorg die geboden kán worden in de kinderrevalidatie gebaat met een zo optimaal mogelijke communicatie tussen professionals onderling en tussen professionals en vertegenwoordigers van kinderen. De DACD streeft ernaar om aan deze onderlinge communicatie een structurele bijdrage te leveren.

De DACD is lid van LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie). Dit samenwerkingsverband is gericht op bestuurlijke samenwerking en belangenbehartiging. Dit is noodzakelijk omdat zowel in de gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdzorg en verschillende sociale voorzieningen kinderen met beperkingen door een fysieke aandoening altijd een kleine minderheid vormen.

Meer informatie vind je via de website of mail naar info@dacd.nl 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.