Informatie- Integrale vroeghulp- regionaal

De wensen, vragen, mogelijkheden van je kind, jij als ouder en het gezin staan centraal. men streeft naar ‘Gewoon als het kan, speciaal waar nodig’. De hulp wordt zo veel mogelijk dicht bij huis geboden en hulpverleners uit verschillende instellingen werken met elkaar samen om samenhangende hulp te bieden. De hulp speelt flexibel in op veranderende vragen.

Wat is Integrale Vroeghulp (IVH)?

Integrale Vroeghulp (IVH) is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. Het team Integrale Vroeghulp is gespecialiseerd in het op tijd onderkennen van (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken.
- Vroegsignalering: tijdig onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van je kind.
- Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling.
- Informatie, advies en trajectbegeleiding.
- Integraal: een multidisciplinair team van hulpverleners van diverse instellingen benadert samen de totale ontwikkeling en de vragen van jullie vanuit hun specifieke deskundigheid

Werkwijze Integrale Vroeghulp (IVH):
- Jij als ouder meldt zich telefonisch aan. Meestal kan dit via het wijkteam in jouw gemeente/ wijk, via het consultatiebureau of via het directe nummer van het IVH team in jouw regio.
- Een van de teamleden van het wijkteam of van IVH komt bij je thuis ter verheldering van jouw vragen. Deze persoon blijft gedurende het traject je contactpersoon, ofwel trajectbegeleider.
- Met jouw toestemming wordt er informatie opgevraagd bij derden bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderarts of consultatiebureau.
- Je kind wordt besproken; er wordt in overleg met jou een plan van aanpak opgesteld. Indien nodig wordt er een onderzoek verricht.
- Je zet, samen met de trajectbegeleider, het plan van aanpak in gang. De hulp rondom jouw kind wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
- De begeleiding vanuit Integrale Vroeghulp wordt beëindigd als je hulpvraag is beantwoord.

Vroeghulp in jouw regio:
Bekijk op de website waar het dichtstbijzijnde contactpunt voor integrale vroeghulp in jouw regio is.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.