Kinderdagcentrum - 't Steyntje - Stein

Kinderdienstencentrum ‘t Steyntje
In het kinderdienstencentrum ‘t Steyntje bieden ze ontwikkelingsgerichte ondersteuning, behandeling en begeleiding aan het jonge kind. Ze begeleiden zowel kinderen met een ontwikkelingsachterstand en verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met gedragsprobleem en/of lichamelijke beperking.

Vijf dagen in de week bieden ze een speels en uitnodigend dagbehandelingsprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van uw kind. Het programma laten ze aansluiten op de interesses en mogelijkheden van elk kind. De vraag en behoefte van elk individueel kind én van de ouders en het netwerk staat daarbij centraal.

Groepen
Gemak en comfort, leren en experimenteren en ritme en regelmaat zijn belangrijke uitgangspunten van de groepen. Elke groep heeft een eigen ‘kleur’. Er zijn basisgroepen op de locatie van ‘t Steyntje in Stein. Ook maakt een groep gebruik van een lokaal van de Parkschool, de school voor ZMLK-onderwijs.

Bij groepen die gericht zijn op ontwikkelingsstimulering (leren en experimenteren) stimuleren ze ontdekkend en sociaal leren. In een groep met ritme en regelmaat is de ontwikkelingsstimulering vooral individueel en is er veel structuur ingebouwd.

Ontwikkeling gaat in kleine stapjes waarbij het belangrijk is om op het passende moment te prikkelen, zodat ontwikkeling van uw kind tot stand kan komen. Voor de dagelijkse momenten zoals eten en verschonen wordt rustig de tijd genomen.

Er zijn goede voorzieningen voor verzorging en een snoezelruimte is nabij. Naast de groepsruimte is er voldoende buitenspeelruimte en wordt er ook gebruik gemaakt van de algemene ruimtes. Zoals het zwembad, de zandruimte en de gymzaal. De groepen zijn ook geschikt voor kinderen met een meervoudige handicap. In overleg en afstemming worden verzorgende en medisch voorbehouden handelingen verricht.

Behandeling & Expertise
Ze ondersteunen bij de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind, kinderen met een meervoudige beperking en kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag (zoals hevige boosheid en agressie, of sterk in zichzelf gekeerd zijn) Zij zijn deskundig op meerdere specialistische gebieden die gericht zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling, communicatie, spraak-taal, motoriek en vaardigheden voor algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Zij werken samen met een team dat bestaat uit groepsbegeleiders, gedragsdeskundigen, logopedisten, fysiotherapeuten en een spelbegeleider. Behandeling vindt zowel in de groepen als individueel plaats, afgestemd op hetgeen dat uw kind nodig heeft. Onderzoek, diagnostiek en verslaglegging zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Heb je vragen over het zorgaanbod? Neem dan contact op met Zorgbemiddeling van Daelzicht, telefoonnummer: 0475 - 57 73 44 of zorgbemiddeling@daelzicht.nl 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.