Kinderdagcentrum - Verpleegkundige Kinderzorg De Groene Burcht - Enver - Capelle aan de IJssel

De Groene Burcht:
is een kleinschalige, verpleegkundige kinderzorginstelling op een prachtige locatie. Het is een vrolijk kasteel, met een tuin voorzien van mooie olijfbomen en diverse speeltoestellen. Van binnen oogt het warm en vrolijk en de vele muurschilderingen maken de aankleding compleet. Alle kinderen kunnen en mogen in De Groene Burcht kind zijn. De Groene Burcht levert intensieve kindzorg aan kinderen van 0 tot 16 jaar. Het betreft (ernstig) zieke kinderen met een zorgvraag.

Binnen De Groene Burcht willen zij een plek creëren voor kinderen die meerwaarde geeft aan het kind zijn ondanks de ziekte en/of beperking. Zij willen de kinderen laten genieten, spelen en ontwikkelen in een huiselijke en warme omgeving, met een enthousiast team aan professionals en vrijwilligers. De Groene Burcht biedt kinderpalliatieve zorg, dit behelst niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), kinderpalliatieve zorg begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. 

Welke kinderen komen in aanmerking voor zorg?
De Groene Burcht kan opvang en zorg bieden aan kinderen met volgende problematieken:

 • Nier problematiek en/of afhankelijk zijn van peritoneaal dialyse;
 • Ernstige hartafwijkingen;
 • Monitor bewaking;
 • Neurologische problematiek;
 • Ernstige vormen van epilepsie;
 • Infuustherapie/ centrale lijn;
 • Oncologische problematiek;
 • Metabole aandoeningen/ stofwisselingsziekte;
 • Ademhalingsondersteuning;
 • Een tracheacanule;
 • Afhankelijkheid van beademingsvorm (chronisch intermitterend en chronisch continue)

De Groene Burcht beschikt over een verpleegkundig kinderdagverblijf (dagopvang).

Op kinderdagverblijfgroepen de Duikelaar en Robbedoes bieden ze kleinschalige (dag-)opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met ernstige medische problemen en/of beperkingen. Kinderen die vallen onder de intensieve kindzorg.  Deze specialistische verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door kinderverpleegkundigen. De verpleegkundige zorg staat centraal binnen deze opvang. De kinderverpleegkundigen werken nauw samen met de jeugdzorgwerker. Beiden zijn verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat op de groep en de ontwikkelingsstimulans van de kinderen. Ook kan er een orthopedagoog geconsulteerd worden.

Wanneer valt een kind onder de intensieve kindzorg?

 • Als er behoefte is aan 24-uurs toezicht, waarbij wordt verstaan dat er onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende 24-uur noodzakelijk is.
 • Als het kind specifieke verpleegkundige zorg nodig heeft op geplande en ongeplande tijden waarbij hulp binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn. In alle gevallen zal het gaan om kinderen die onder behandeling staan van een specialist.

Bel voor meer informatie naar: (085) 064 08 64

 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.