Lotgenotencontact - OOK (Ouders Overleden Kind)

OOK is een zelfhulporganisatie, opgericht in 1981, met leden verspreid over heel Nederland. Allemaal ouders van een overleden kind. Wij helpen onszelf en elkaar bij dit immense verdriet. Er is geen onderscheid in het verlies: het maakt niet uit op welke leeftijd je kind is overleden of op welke manier, je bent welkom.

Herkenning, troost en perspectief vormen het uitgangspunt. Je kunt terecht met je verhaal, keer op keer. Er is 1-op-1 contact mogelijk, maar we bieden ook gespreksgroepen, inloopmiddagen, wandelingen, lezingen, workshops en een landelijke dag. Altijd informeel en veilig. Wanneer jij er behoefte aan hebt.

We werken samen vanuit onze ‘ervaringsdeskundigheid’. We richten ons op:
* het bieden van herkenning, troost en perspectief aan ouders van een overleden kind;
* het bespreekbaar maken van rouw, waardoor de wereld van lotgenoten leefbaarder wordt.

Organisatie

OOK is georganiseerd in provincies; in landelijke werkgroepen en heeft een bestuur. Voor alle activiteiten zetten lotgenoten zich in als vrijwilligers.

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur organiseert twee keer per jaar een ALV en jaarlijks een ledenpanel, zodat leden mee kunnen denken met de organisatie en de activiteiten.

Landelijke werkgroepen

  • Werkgroep voor Elkaar: organiseert landelijke activiteiten, workshops en lezingen
  • Redactie Nabij: vier keer per jaar verschijnt de Nabij, het contactblad van de vereniging voor alle leden. Met interviews, verhalen/gedichten van ouders, broers en zussen, boekbesprekingen en informatie over activiteiten.
  • Werkgroep Direct lotgenotencontact: biedt telefonisch lotgenotencontact en verwijst door naar contactouders in de provincies
  • Werkgroep Landelijke Dag: elk jaar organiseert OOK een landelijke dag voor alle lotgenoten (voorjaar)
  • Werkgroep Ouderweekend: elk jaar wordt een Ouderweekend georganiseerd voor leden (najaar)
  • Werkgroep Voorlichting: organiseert gastlessen en geven voorlichting aan bijvoorbeeld de politie, onderwijs en zorg.
  • De podcastmaker en Music is the Voice of my Soul-playlist valt niet onder een werkgroep, maar ze levert een belangrijke bijdrage aan OOK.

De vereniging is voor en door lotgenoten. In jouw buurt en in heel Nederland.
Bij Lid worden vind je meer informatie over de meerwaarde van lid zijn.

Op de pagina Wie zijn wij lees je meer over de organisatie van de vereniging. Of mail voor meer informatie naar info@oudersoverledenkind.nl. Op de website vind je de gegevens van de verschillende werkgroepen en van de provinciale afdelingen van OOK. 

OOK maakt ook een podcast, meer informatie vind je hier: https://www.oudersoverledenkind.nl/podcasts/ 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.