Lotgenotencontact - Stichting Achter de Regenboog

Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Wij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Deze doelstelling is tot stand gekomen vanuit de visie dat met de juiste ondersteuning kinderen goed in staat zijn om met de dood van een dierbaar persoon zodanig om te gaan dat zij niet worden belemmerd een gezond volwassen bestaan op te bouwen.

Vanuit deze doelstelling is de huidige missie van Achter de Regenboog samengesteld:

 • Achter de Regenboog wil ervoor zorgen dat een kind, dat een dierbare heeft verloren door de dood, alleen of samen met het gezin, lotgenotencontact kan ervaren en daarmee onder meer kan ervaren dat het niet alleen is met zijn ervaringen. Daarom biedt Achter de Regenboog lotgenotenweekenden en verwante activiteiten aan
 • Daarnaast wil Achter de Regenboog ervoor zorgen dat informatie en advies over kind en rouw breed toegankelijk is. Daarom biedt Achter de Regenboog haar Informatie & Advies-dienst en verwante activiteiten aan

Dit alles vindt concreet uiting in een aantal kerndoelen:

 • Lotgenotencontact: Verbetert welbevinden en zelfredzaamheid van kinderen, ouders en gezinnen die te maken krijgen met rouw
 • Deskundigheidsbevordering: Rouwactiviteiten uitgevoerd met inachtneming van kennis en methodieken in het werkgebied van Achter de Regenboog
 • Kwaliteit, zichtbaarheid en duurzaamheid: De Achter de Regenboog-activiteiten zijn bekend en zichtbaar bij het bredere publiek en kunnen financieel uitgevoerd worden volgens de kwaliteitsprincipes
 • Vrijwilligersbeheer: Een actief en betrokken vrijwilligersbestand
 • Informatie en advies: Persoonlijke informatie rondom kind, gezin en rouw beschikbaar gemaakt voor ouders, kinderen en de verdere omgeving. Daar waar nodig kinderen, ouders en/of verzorgers in contact te brengen met professionele hulpverleners

1. Onze directe doelgroep is:

 • We richten ons werk met name op kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar en gezinnen met kinderen. Daarnaast richten we ons op alle mensen rondom deze kinderen en jongeren, zoals familieleden, leerkrachten, zorgverleners etc.
 • Ouders en verzorgers van deze kinderen en jongeren

2. Wij bereiken de bovenstaande doelgroepen ook via:

 • Professionals: leerkrachten, hulpverleners en andere mensen die beroepshalve of in de priv√©-situatie met kinderen en jongeren te maken hebben
 • Specialisten: mensen die rouwbegeleiding als beroep hebben

 

3. Het brede publiek

Neem voor meer algemene informatie contact op via mail: info@achterderegenboog.nl of voor een hulpvraag: hulpvraag@achterderegenboog.nl of bel naar de advieslijn: 085 047 15 71

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.