Onderwijs- Stichting KanZ- Heerhugowaard

Samen naar School
Bijna alle kinderen gaan tot hun twaalfde jaar naar dezelfde basisschool. Meestal is deze school ook in de buurt waar ze wonen en maken ze vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Voor kinderen met een (meervoudige) beperking is dat vaak anders. Zij gaan naar school of dagbesteding (ver) weg van hun woonomgeving en hebben daardoor vaak nauwelijks contact met kinderen uit hun eigen buurt. Door samen naar school te gaan kunnen álle kinderen samen leren en spelen. Hierdoor ontstaan dagelijks leerzame en leuke momenten.

Samenwerking met het onderwijs
In de KanZ-klassen, binnen het IKC Oudkarspel, wordt er dagelijks onderwijs geboden aan kinderen met uiteenlopende beperkingen en zorgvraag. Waar mogelijk sluiten de kinderen uit de KanZ-klassen aan binnen de andere groepen. Waar het kan doen zij het samen! Dat is dagelijks het geval tijdens het buitenspelen, maar ook bij alle vieringen. Stichting Kanz werkt hiervoor nauw samen met de school, het bestuur van de school (Allente) en het Samenwerkingsverband. 

Kinderen uit de KanZ-klas worden ingeschreven als leerling van het IKC Oudkarspel en zijn hiermee officieel leerplichtig. Het onderwijs- én zorgaanbod wordt uitgevoerd door stichting KanZ in samenwerking met bovengenoemde partners. 

Onderwijs op maat
Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen is er een passend onderwijsprogramma voor ieder kind. Er is een hoge personele bezetting waardoor er veel ruimte is voor een individueel aanbod. Daarbij wordt vooral uitgegaan van ervarend en ontdekkend leren. In de KanZ-klassen werken zij daarvoor veel met thema's, gaan er regelmatig op uit en maken gebruik van de materialen die de school én de omgeving ons biedt.

Therapie
Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines zoals; Fysiotherapie, Logopedie, Ergotherapie en Muziektherapie. Naast groepstherapie is het ook mogelijk dat de kinderen indivdueel behandeld worden.

Zorg op school
Naast onderwijs staat zorg natuurlijk centraal in de KanZ-klas. Alle kinderen in onze klas hebben extra zorg en/of begeleiding nodig. Daarom zijn er naast leerkrachten en leerkrachtondersteuners ook zorgmedewerkers op de groep. 

Neem voor meer informatie contact op met de locatieleider van KanZ-leren,
telefoonnummer: 06 42820247. 

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.