(Verpleegkundig) Kinderdagcentrum CityKids - Den Haag

Het Verpleegkundig/Kinderdag Centrum CityKids is er voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een intensieve zorgvraag, voortkomend uit een ernstige verstandelijke beperking, door chronische ziekte of intensieve medische behandelingen De zorg is gericht op het comfortabel maken van de omgeving, het zetten van kleine stapjes in de ontwikkeling en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Deze doelgroep heeft behoefte aan een veilige kindgerichte omgeving waar met behulp van professionele kinderverpleegkundige zorg en (ortho)pedagogische begeleiding gewerkt kan worden aan de optimaliseren van de lichamelijke, sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling van het kind. Er wordt gewerkt aan de hand van het Medisch Kindzorg Systeem, waarbij de 4 kind leefdomeinen op het gebied van Medisch, Sociaal, Veiligheid en Ontwikkeling de basis zijn voor de inrichting en het opstellen van doelen binnen het verpleegkundig zorgleefplan. De specialistische verpleegkundige zorg en begeleiding wordt gegeven door een team van ervaren kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen.

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling in het centrum van Rotterdam en Den Haag. CityKids heeft 2 specialiteiten: het verpleegkundig kinderdagverblijf en het kinderdagcentrum. Beide bevinden zich in hetzelfde gebouw, in gescheiden groepen.

Het kinderdagcentrum van CityKids biedt dagbehandeling aan kinderen van 0 tot 12 jaar met: - een ontwikkelingsachterstand - een verstandelijke beperking - een (ernstige) ontwikkelingsstoornis - een stoornis in het autisme spectrum - bijkomende problematieken uit Rotterdam, Den Haag en omgeving die niet naar een regulier kinderdagverblijf of onderwijs kunnen. 

Onderdeel van CityKids is ook het ontdekkingscentrum:  hier zijn cliënten in zorg met een ernstige verstandelijke beperking. Binnen de groep van cliënten met een verstandelijke beperking (VB) is er een specifieke en bijzondere groep, de cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB). De focus ligt bij deze doelgroep niet op ontwikkelen, maar op ontdekken. Het ontdekken van je eigen gevoel, je eigen behoeften en je eigen krachten. Bij het ontdekkingscentrum is de geboden behandeling gericht op het zo zelfstandig mogelijk leren leven. De doelen zijn daarbij ook gericht op de beleving van de cliënt en het goed in hun vel zitten. Het welbevinden van de cliënten staat voorop. Het netwerk is een belangrijk onderdeel van het leven van de cliënt en wordt dan ook actief betrokken. CityKids biedt een veilige omgeving waarbij cliënten zichzelf leren ontdekken en zichzelf kunnen zijn.

Om de cliënten in zorg bij CityKids de juiste en kwalitatief goede behandeling en begeleiding te kunnen beiden, wordt er gewerkt middels de inzet van verschillende methodieken. De ingezette methodiek wordt afgestemd op de doelgroep om zo bij te kunnen dragen aan een positieve ontwikkeling.

Alle CityKids locaties zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. Variabele tijden in overleg. Op nationale feestdagen zijn zij gesloten..

De kinderen zijn minimaal één dag per week bij CityKids aanwezig. Meer dagen is mogelijk indien de indicatie dit toelaat. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 070 - 450 0987.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.