156 resultaten
Middin-Orion Antroposofische locatie Aquarius: wonen voor volwassenen met een licht- tot ernstige verstandelijke beperking en daarbij een zeer uiteenlopende en meervoudige zorgvraag.
Locatie Binnenklingen is een beschermde woonomgeving voor jongeren en volwassenen met EMB die 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding krijgen.
HWL De Schaarsberg is een woonlocatie voor kinderen/jongeren met een ernstig meervoudige beperking.
Hartenkoning 12 ('s Koonings Jaght): is een woonlocatie voor mensen met een matige tot ernstige (meervoudige en/of) verstandelijke beperking.
Huize Johanna is een woonlocatie voor mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een ernstige meervoudige beperking.
Op locatie De Wissel in Beetsterzwaag bieden we persoonlijke, specialistische en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan cliënten met een verstandelijke (meervoudige) beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen. 
Het centrum is onderdeel van een antroposofische woonwerkgroep voor jongeren en volwassenen met verstandelijke (en/of meervoudige) beperking. Gericht op voortdurende ontwikkeling van jou als mens.
Op het mooie Daniël de Brouwerpark in Tilburg vind je onder andere de locaties Spie 12-14 en Floralaan groep 8. Met één integraal zorgteam bieden ze hier woonbegeleiding en dagbesteding aan een diverse groep cliënten in de leeftijd van 16 - 70 jaar.  
Op Groot Schuylenburg hebben we meerdere woningen voor mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking. Deze woningen zijn zo ingericht dat je er fijn kunnen ontspannen en leven.
Phila Regenboog is een woon- en kortverblijf locatie met 14 plaatsen, voor kinderen en jongeren tussen de 5 en 25 jaar die doof of slechthorend zijn of een spraak-/taalontwikkelingstoornis hebben.