249 resultaten
Het Kennisplein Gehandicaptensector is een brede website voor professionals in de gehele gehandicaptenzorg. Er zijn ook meer gespecialiseerde gedeeltes voor mensen met EMB en ZEVMB. 
Kinderdagcentrum De Witte Vogel van Middin biedt drie groepen dagopvang met interdisciplinaire paramedische zorg en ondersteuning bij de ontwikkeling.
De Belevenis is een belevingswereld voor mensen met een meervoudige handicap, mensen met een diepe dementie en ernstig zieke kinderen.
Bij Twinkeling biedt Dichterbij verschillende soorten ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.
Het expertisecentrum EMB verzamelt, onderzoekt en verspreidt kennis en expertise over de ondersteuning aan mensen met EMB. Het centrum maakt die kennis toegankelijk voor iedereen. 
Dagbehandeling voor kinderen met ernstig meervoudige beperkingen
GBJ Kleurrijk is een gespecialiseerde begeleidingsgroep voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of een chronische ziekte.
De Vuurplaats is een activiteitencentrum voor mensen met een matig tot ernstig meervoudige beperking.