249 resultaten
Bij De Petteflet bieden we therapie, professionele verzorging en activiteiten voor peuters (1-5 jaar) met een (ernstig) meervoudige beperking.
De Lindenheuvel is een activiteitencentrum voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, een verleden in de psychiatrie of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Op HWL De Schaarsberg wonen 11 kinderen tot en met 18 jaar met een ernstig meervoudige beperking.
Kinderdagcentrum Meander is voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking die niet naar school kunnen.
Het Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag (DIAG) is ontwikkeld om adaptieve vaardigheden te meten bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.  
De revalidatiebehandeling voor kinderen en jongeren bij Heliomare is (in de regel) poliklinisch. De behandeling vindt individueel of in een groep plaats, meestal een aantal keren per week, gedurende een bepaalde periode.
EMB Speelbox is een box met aangepast spelmateriaal voor mensen met EMB. 
Voor kinderen tot en met 18 jaar met een (vermoedelijke) bredere ontwikkelingsachterstand hebben we kinderbehandelcentra met diverse dagbehandelingsgroepen.
In een Samen naar School klas gaan kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften  samen naar school met kinderen zonder beperking op een reguliere school. Kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften krijgen op deze school zorg en onderwijs op maat in een eigen aangepast klaslokaal die aansluit bij hun behoeftes.
Bij KBC de Grummelkes bieden we behandeling en begeleiding aan kinderen van 0 tot 6 jaar. Vanaf de leeftijd van 4 jaar werken we toe naar een vorm van (passend) onderwijs.