246 resultaten
Kinderdagcentrum De Finne is de dagbestedingslocatie voor jongeren die het op het speciaal onderwijs niet meer redden. Deze jongeren krijgen een gestructureerd dagprogramma aangeboden gericht op hun specifieke mogelijkheden. 
De opmaat is een samenwerkingsverband van De onderwijsspecialisten en Elver. Wij bieden onderwijszorg-arrangementen en ontwikkelingsgerichte dagbesteding in de vorm van een kinderdagcentrum, in een kleinschalige setting.
Kinderdagcentrum De Witte Vogel biedt drie groepen dagopvang met interdisciplinaire paramedische zorg en ondersteuning bij de ontwikkeling. 
Kinderdienstencentrum ‘t Steyntje biedt ontwikkelingsgerichte ondersteuning, behandeling en begeleiding aan kinderen met ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking, al dan niet met gedragsprobleem en/of lichamelijke beperking.
1 keer per maand organiseert Sport4All GO op zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur “Bewegen voor EMB”
Kinderdagcentrum Meander in Arnhem is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een ernstig meervoudige beperking, voor wie naar school gaan niet mogelijk is.
Op locatie De Wissel in Beetsterzwaag bieden we persoonlijke, specialistische en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan cliënten met een verstandelijke (meervoudige) beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen. 
In de wijk Wateringseveld ligt kinderdagcentrum Moskousingel. Het kinderdagcentrum biedt plaats aan zes groepen kinderen in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar. De ondersteuning is gericht op persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.
Het OJKO-project is gestart in oktober 2013. Het project is een internationaal samenwerkingsproject tussen de universiteiten van Leuven in België en Groningen in Nederland. 
De European Academy of Childhood Disability (EACD) is opgericht in 1989 en is een internationale non-profitorganisatie voor iedereen met een klinische en/of wetenschappelijke interesse in kinderhandicaps in Europa.