205 resultaten
Lentekind is er voor elk kind en jongvolwassene met een ontwikkelingsachterstand, een (ernstig meervoudige) beperking met of zonder autisme, NAH of andere hersenafwijkingen; én voor hun gezin. 
ODC De Trampoline is een orthopedagogisch centrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Zij beschikken over vele begeleidings- en behandelingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en gezinnen. 
De Wendakker Hoogeveen. Centrum voor werken, dagbesteding en leren. Voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Centrum voor werken, dagbesteding en leren. Belevingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding.
Een expertisecentrum is een veilige plek, waar we samen met jou als ouder kijken naar de vragen die er zijn rondom de ontwikkeling en/of het gedrag van jouw kind. 
Orthopedagogisch Dagcentrum: In het kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of (ernstige) meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. Zij begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.
Stichting Achter de Duinen is een kleinschalig ouderinitiatief. Op de woning is een dagbestedingsprogramma opgezet, in samenspraak met ouders, gericht op sensorische ontwikkeling, stimuleren van vaardigheden en dagelijkse activiteiten buitenshuis.
Een plek waar een kind, kind mag zijn. Waar er tijd is voor elkaar, tijd voor de kinderen. Kijken in mogelijkheden samen met een gespecialiseerd team aan kinderverpleegkundigen, pedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeut.
Een dagopvang en logeeropvang voor zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen (ZEVMB) in een huiselijke omgeving met alle nodige faciliteiten.
De net iets andere dagbesteding. Bij Lekker Eigenwies begint de dag soms als om 07:00 en kun je tot 23:00 uur blijven.