205 resultaten
Informatieve website over Communicatie en Communicatie-methoden voor mensen met EMB.
Uitgangspunt van het Veine platform is informeren: wat speelt er op het vlak van medische ontwikkelingen, hulpmiddelen, therapieën en allerlei praktische zaken waar ouders en begeleiders mee te maken hebben. Er wordt in  onder meer aandacht besteed aan vakanties, vrije tijd, sport, wonen, vervoer, wetgeving en financiën. 
Wat is Integrale Vroeghulp (IVH)? Integrale Vroeghulp (IVH) is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. Het team Integrale Vroeghulp is gespecialiseerd in het op tijd onderkennen van (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken. - Vroegsignalering: tijdig onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van je kind. - Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. - Informatie, advies en trajectbegeleiding. - Integraal: een multidisciplinair team van hulpverleners van diverse instellingen benadert samen de totale ontwikkeling en de vragen van jullie vanuit hun specifieke deskundigheid.
Heb je een beperking of chronische ziekte? Of ken je iemand die dit heeft? Dan kan het regelen van het dagelijkse leven lastig zijn. Denk hierbij…
Toegankelijke en inclusieve speeltuin voor alle kinderen van 1 tot 18 jaar.