254 resultaten
Elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt wat bij hem past. Liefst met leeftijdsgenootjes zonder beperking. Als kinderen met en zonder beperking met elkaar naar school gaan, zullen ze het later ook vanzelfsprekend vinden om samen te leven. Stichting Wij Samen werkt samen met basisschool De Kroevendonk, waardoor het mogelijk is om onderwijs en zorg te combineren. Stichting Wij Samen biedt 5 dagen in de week individuele ontwikkelingsgerichte begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging en waar nodig behandeling. De begeleiders zijn specialisten in het begeleiden van kinderen met een extra zorg-/hulpvraag, ieder op eigen vakgebied (BIG geregistreerde verpleegkundige, spelagoog en kindercoach). Zij maken onderdeel uit van een team van specialisten die multidisciplinair samenwerken.
Stichting Zorg Onderwijs Nu (ZON) is een stichting voor kinderen van 0 -13 jaar met een (meervoudige) beperking/complexe zorgvraag. Deze stichting heeft als doel een kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie te bieden. Bij Stichting Zon zien zij dat kinderen met een beperking zich het best ontwikkelen tussen hun leeftijdsgenootjes die regulier onderwijs volgen. De missie van stichting ZON is dan ook om binnen een schoolomgeving kinderen met én zonder beperking zoveel mogelijk bij elkaar te brengen, door onder andere het dagelijkse onderlinge contact te stimuleren, zodat kinderen met én zonder handicap van elkaar kunnen leren, samen plezier kunnen hebben en elkaar (leren) waarderen. 
Stichting Bram biedt zorg, begeleiding én onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstig) meervoudige beperking in de leeftijd vanaf 3 jaar. Het zorg- en onderwijsaanbod vindt plaats binnen reguliere basisschool de Botter waardoor kinderen met en zonder ernstig meervoudige beperkingen samen spelen, leren en opgroeien. Dit is het resultaat van een unieke en intensieve samenwerking tussen Stichting Bram, OBS de Botter, het Samenwerkingsverband RiBA en de omliggende gemeenten.   
Kinderen met en zonder beperking samen naar school op De Kameleon  Wat is de Samen naar School klas?  Basisschool De Kameleon heeft een Samen naar School klas gestart op locatie Eikenlaan. In een Samen naar Schoolklas krijgen kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking les in een reguliere basisschool. De kinderen krijgen les in hun eigen, speciaal aangepaste, lokaal. Ook bezoeken de kinderen, samen met een begeleider, de reguliere klassen van de school. Denk hierbij aan het meedoen van de muziekles of aansluiten bij de gymles. Andersom zijn de kinderen van de basisschool natuurlijk ook welkom in de Samen naar School klas om samen activiteiten uit te voeren. Zo leren kinderen met en zonder beperking van en met elkaar.  Kinderen van 4 tot 12 jaar met een meervoudige beperking zijn welkom in de Samen naar School klas. Kinderen leren, spelen en ontwikkelen op hun eigen niveau en in hun eigen omgeving. Een gespecialiseerde leerkracht, een zorgmedewerker en een vrijwilliger begeleiden dagelijks de kinderen. Zij maken gebruik van een op maat opgesteld onderwijs- en zorgplan. In de klas is plaats voor 6 à 8 kinderen. 
Stichting KOOS is een bijzondere klas in een gewone school:  Een ‘samen naar school klas’ Stichting KOOS staat voor Kindgerichte Ontwikkelingsstimulatie Op School. Zij zijn gevestigd in Montessorischool Floriande, een reguliere basisschool. In de klas kunnen kinderen (vanaf 4 jaar) met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking, een (ernstige) meervoudige beperking en/of autisme terecht die (tijdelijk/deels) ontheven zijn uit de leerplicht. Stichting KOOS gaat er vanuit dat ieder kind leerbaar is!
Bij Stichting Duco bieden zij zorg, begeleiding en onderwijs op maat aan kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking op een reguliere school. Het zorg- en onderwijsaanbod vindt plaats binnen de reguliere basisschool De Kievit in Maartensdijk. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Wanneer kinderen met en zonder beperking namelijk samen opgroeien, kunnen ze spelenderwijs toeleven naar inclusieve samenleving. Het is dus niet alleen waardevol voor kinderen van de Samen naar Schoolklas, maar voor ieder kind.
Het onderwijsaanbod in de Samen naar School klas op de Adriaan Roland Holstschool is een combinatie van Vrijeschoolonderwijs en Speciaal Onderwijs. Het aanbod van leer- en ontwikkelingsstof en zorg is toegesneden op de behoeften van de leerlingen. Voor ontwikkelingsdoelen zijn leerlijnen uitgezet met als doel een zo groot mogelijke ontwikkeling van de redzaamheid op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel gebied en de ontwikkeling in praktische zin. 
Vanaf april 2019 heeft ODC de Carrousel een Samen naar School-klas binnen de Gideonschool. Deze groep heet de Kameleon. Op deze groep komen maximaal 6 kinderen met een verstandelijke beperking met een leeftijd tussen 4 en 12 jaar.   
De Zwaluw is een groep van zes kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking met een eigen lokaal in brede school De Kieft in Oosterblokker. De kinderen zijn tussen de 4 en 12 jaar oud. Binnen De Zwaluw wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met een vast week- en dagprogramma. Op De Zwaluw staat integratie met de kinderen van de basisschool voorop. Voor elk kind wordt gezocht naar mogelijkheden om mee te doen met kinderen van de peuterspeelzaal of de basisschool. Dat kan zijn door erbij te zijn en te kijken, maar ook door actief mee te doen. Zo spelen de kinderen van De Zwaluw samen buiten met de kinderen van de basisschool. Een aantal kinderen sluit aan bij een groep met kinderen van hun eigen leeftijd. Ook komen er kinderen bij De Zwaluw langs. Bijvoorbeeld om een boekje voor te lezen.
In een sfeervolle en veilige omgeving begeleidt en behandelt Kinderdagcentrum Onder één Dak kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met een verstandelijke beperking.