246 resultaten
De Zwaluw is een groep van zes kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking met een eigen lokaal in brede school De Kieft in Oosterblokker. De kinderen zijn tussen de 4 en 12 jaar oud. Binnen De Zwaluw wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met een vast week- en dagprogramma. Op De Zwaluw staat integratie met de kinderen van de basisschool voorop. Voor elk kind wordt gezocht naar mogelijkheden om mee te doen met kinderen van de peuterspeelzaal of de basisschool. Dat kan zijn door erbij te zijn en te kijken, maar ook door actief mee te doen. Zo spelen de kinderen van De Zwaluw samen buiten met de kinderen van de basisschool. Een aantal kinderen sluit aan bij een groep met kinderen van hun eigen leeftijd. Ook komen er kinderen bij De Zwaluw langs. Bijvoorbeeld om een boekje voor te lezen.
In een sfeervolle en veilige omgeving begeleidt en behandelt Kinderdagcentrum Onder één Dak kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met een verstandelijke beperking.
Een gespecialiseerd zorgteam is in de Boshoeve aanwezig om kinderen met een handicap, aangepaste of verpleegkundige zorg en (intensieve) begeleiding te bieden.
Stichting Milo: Wegbereiders in communicatie Zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie dat zorg verleent aan kinderen en volwassenen met communicatief meervoudige beperkingen.
De Zeester is een groep met 6 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar met een verstandelijke- of meervoudige beperking en/of autisme. De kinderen functioneren elk op  hun eigen niveau, met ieder hun mogelijkheden en beperkingen. Bij de Zeester proberen zij bij elk kind zo goed mogelijk aan te sluiten om het kind in zijn eigen tempo te kunnen laten ontwikkelen.   De Zeester is gevestigd binnen bassischool de Ichthus, in Hoorn. De kinderen in deze Samen naar School-klas kunnen hierdoor naar dezelfde school als hun leeftijdsgenoten.  
De Vlinders is gehuisvest in multifunctioneel centrum De Bloesem in Wognum, omdat zij de integratie van kinderen met én kinderen zonder beperking willen bevorderen. Bij plaatsing op de Vlinders wordt gekeken naar wat een kind kan halen bij het meedoen en/of kijken naar kinderen zonder beperking. Voor sommige kinderen is dat het contact, of kan alleen al het kijken naar wat andere kinderen doen leuk zijn. Voor andere kinderen is zien wat andere kinderen doen en dat te imiteren, een stimulans om een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. De vlindergroep bestaat uit zeven kinderen variërend in de leeftijd van vier tot 11 jaar. De kinderen die naar de Vlinders komen kunnen hier blijven tot 12 jaar, de schoolgaande leeftijd. Het kan ook zijn dat er eerder doorstroming plaatsvindt naar bijvoorbeeld een zmlk-school, wanneer dit beter aansluit bij de behoefte van een kind.
ODC de Carrousel: Dagbesteding voor kinderen en jongeren met een (ernstige) verstandelijke en/of meervoudige beperking tot 18 jaar. Niet ieder kind kan (al) naar school. Een orthopedagogisch dagcentrum kan een goed alternatief zijn.  
Kinderdagcentrum Maricja voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. Bent u op zoek naar een gespecialiseerd kinderdagcentrum voor uw zoon of dochter? Dan kan Maricja in Nuis misschien iets voor u betekenen. Maricja is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, (meervoudige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Gespecialiseerd kinderdagcentrum Maricja van De Zijlen is partner in de brede school ’t Sterrenpad. In deze brede school werken een basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en Maricja samen. Voor wie? Het kinderdagcentrum is bestemd voor kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar. De medewerkers van Maricja bieden zorg aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Ieder kind ontwikkelt zich anders; in een ander tempo, op een andere manier. Het uitgangspunt is om kind volgend te zijn en te denken in mogelijkheden.
Samen naar School Bijna alle kinderen gaan tot hun twaalfde jaar naar dezelfde basisschool. Meestal is deze school ook in de buurt waar ze wonen en maken ze vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Voor kinderen met een (meervoudige) beperking is dat vaak anders. Zij gaan naar school of dagbesteding (ver) weg van hun woonomgeving en hebben daardoor vaak nauwelijks contact met kinderen uit hun eigen buurt. Door samen naar school te gaan kunnen álle kinderen samen leren en spelen. Hierdoor ontstaan dagelijks leerzame en leuke momenten. Samenwerking met het onderwijs In de KanZ-klassen, binnen het IKC Oudkarspel, wordt er dagelijks onderwijs geboden aan kinderen met uiteenlopende beperkingen en zorgvraag. Waar mogelijk sluiten de kinderen uit de KanZ-klassen aan binnen de andere groepen. Waar het kan doen zij het samen! Dat is dagelijks het geval tijdens het buitenspelen, maar ook bij alle vieringen. Stichting Kanz werkt hiervoor nauw samen met de school, het bestuur van de school (Allente) en het Samenwerkingsverband.   
De website Baauwopmij is ontwikkeld door de ouders van Eline om informatie te delen met iedereen die op zoek is naar een beetje houvast binnen de wereld die ‘gehandicapt’ heet. In de afgelopen jaren hebben zij veel informatie verzameld die allemaal een link hebben met hun bijzondere dochter Eline.