111 resultaten
Bij Landbouwstraat wonen mensen met een verstandelijke beperking (VB) of een ernstig meervoudige beperking (EMB). Je kunt hier ook komen logeren
Laan 19 is een locatie in Nunspeet waar zowel intensieve zorg als zorg aan mensen met een of matige verstandelijke beperking wordt gegeven. Bij de Laan wonen met 26 mensen in vier woongroepen. Laan is ook een woonlocatie waar je kunt wonen met een lichtere beperking.
Het gebouw bestaat uit woonstudio's (Brejaartstraat 2) en een orthopedagogisch dagcentrum (Brejaartstraat 4). Kinderen tussen 7 en 23 jaar kunnen hier (deeltijd) wonen en logeren.
In het Boshuisje worden weekenden aangeboden waarin verpleegkundige zorg, dag en nacht aanwezig is.
Villa Vivre biedt specialistische zorg aan kinderen met een (complexe) verpleegkundige zorgbehoefte. Het is een kleinschalig, tweede thuis waar ouders hun kind met een gerust hart naartoe kunnen brengen om zelf nieuwe energie op te doen of om bijvoorbeeld te kunnen werken. 
Vivre Kinderthuiszorg biedt zorg aan chronisch en acuut zieke kinderen van 0-18 jaar. Thuis, op locatie of bij Villa Vivre.
Q-Dreams is een logeerhuis gevestigd in De Wijde Mantel. Q-Dreams is volledig rolstoelvriendelijk. Een kleinschalig logeerhuis met veel voorzieningen en mogelijkheden.
Woon- en logeerhuis Marius Meijboom is bestemd voor kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking. Marius Meijboom is voor hen huiselijke woonplek. Er is volledige verzorging en verpleging.
Uw kind kan naar het Adelante Contigo kinderzorghuis in Valkenburg verwezen worden als de behandeling in het ziekenhuis beëindigd is, maar er nog wel intensieve verpleegkundige zorg nodig is.
Woongroep de Raesdonck biedt professionele zorgverlening aan kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) met een lichamelijke, meervoudige en/of zintuiglijke beperking.