108 resultaten
Een expertisecentrum is een veilige plek, waar we samen met jou als ouder kijken naar de vragen die er zijn rondom de ontwikkeling en/of het gedrag van jouw kind. 
Orthopedagogisch Dagcentrum: In het kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of (ernstige) meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. Zij begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.
Ons Huis biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Tijdelijke opvang uit de gezinssituatie
Een plek waar een kind, kind mag zijn. Waar er tijd is voor elkaar, tijd voor de kinderen. Kijken in mogelijkheden samen met een gespecialiseerd team aan kinderverpleegkundigen, pedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeut.
Een dagopvang en logeeropvang voor zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen (ZEVMB) in een huiselijke omgeving met alle nodige faciliteiten.
Ster Zorg biedt kleinschalige, specialistische en intensieve zorg op maat aan kinderen met een zeer ernstig meervoudige beperking (ZEMVB-doelgroep).
De net iets andere dagbesteding. Bij Lekker Eigenwies begint de dag soms als om 07:00 en kun je tot 23:00 uur blijven. 
Joyce-House is een intramurale zorgorganisatie met drie locaties. We leveren 24-uurs zorg met behandeling (AVG arts, gedragsdeskundige, paramedici). Op elke locatie staat een professioneel team aangestuurd door een teamleider. Op iedere locatie is zinvolle daginvulling. Kijkend vanuit ieders mogelijkheden en wensen wordt uitdagende invulling aan de dag gegeven. Joyce-House biedt cliënten de mogelijkheid te komen logeren. De logés doen mee met het dagprogramma en maken op die manier contact met anderen. 
Joyce-House is een intramurale zorgorganisatie met drie locaties. We leveren 24-uurs zorg met behandeling (AVG arts, gedragsdeskundige, paramedici). Op elke locatie staat een professioneel team aangestuurd door een teamleider. Op iedere locatie is zinvolle daginvulling. Dit is vanaf het moment dat bewoners wakker worden totdat ze gaan slapen. Kijkend vanuit ieders mogelijkheden en wensen wordt uitdagende invulling aan de dag gegeven. Joyce-House biedt cliënten de mogelijkheid te komen logeren. De logés doen mee met het dagprogramma en maken op die manier contact met anderen. 
Joyce-House is een intramurale zorgorganisatie met drie locaties. We leveren 24-uurs zorg met behandeling (AVG arts, gedragsdeskundige, paramedici). Op elke locatie staat een professioneel team aangestuurd door een teamleider. Op iedere locatie is zinvolle daginvulling. Dit is vanaf het moment dat bewoners wakker worden totdat ze gaan slapen. Kijkend vanuit ieders mogelijkheden en wensen wordt uitdagende invulling aan de dag gegeven. Joyce-House biedt cliënten de mogelijkheid te komen logeren. De logés doen mee met het dagprogramma en maken op die manier contact met anderen.