108 resultaten
Kinderdagcentrum Nifterlake heeft kleine groepen, een aangepast gebouw, een persoonlijk dagprogramma, deskundige medewerkers en veel individuele aandacht. Bij Nifterlake kunnen kinderen van 0 t/m 18 jaar zich optimaal ontwikkelen.
Kinderdagcentrum Rozemarijn is een antroposofisch kinderdagcentrum voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Bij Rozemarijn gaan zij uit van de mogelijkheden van het kind. leder kind heeft talenten en kwaliteiten en de wil om zich te ontwikkelen. Dat proberen zij zo goed mogelijk te ondersteunen en zichtbaar te maken. Op het kinderdagcentrum worden verschillende activiteiten aangeboden zoals: zwemmen, muziek, koken, knutselen, de hammam en nog veel meer! Ieder kind heeft naast gezamenlijke de activiteiten een individueel werkdoel. Het kinderdagcentrum biedt een therapeutisch leerprogramma voor kinderen van in principe 0-18 jaar. De groepen bestaan uit zes à zeven kinderen met twee begeleiders. De begeleiders krijgen ondersteuning van stagiaires en/of vrijwilligers.
Binnen Behandelcentrum Zonnehof Naaldwijk worden kinderen tot 18 jaar begeleid met een (ernstige complexe) meervoudige beperking en/of verstandelijke beperking en daar bijkomende ontwikkelingsproblematiek. Als ouder van een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking kun je in dit centrum terecht met al je vragen. Samen met een multidisciplinair team wordt bekeken welke ondersteuning nodig is.  De diensten en ondersteuning variëren van behandeling en begeleiding in het Behandelcentrum tot ondersteuning in de thuissituatie en de mogelijkheid tot logeren in het weekend. In  de groepen dagen we het kind in een veilige omgeving uit om zich te ontwikkelen: via spel, therapie en contacten. Natuurlijk krijgt het kind de nodige verzorging en indien nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd. De kleine groepen zijn samengesteld op basis van hulpvraag en leeftijd. Binnen de groep volgt het kind een eigen dagprogramma.
Kindercentrum De Heukelom: Soms heeft een kind met een visuele en meervoudige beperking vanwege de jonge leeftijd extra begeleiding en ondersteuning nodig. Het Kindercentrum biedt deze behandeling en dagbesteding aan kinderen en jongeren van 0 t/m 20 jaar. Ieder kind heeft een individueel dagprogramma. Daarin wisselen rust en activiteit elkaar af.
In logeerhuis de Roskam zijn kinderen er even helemaal uit. Ouders hebben hierdoor even tijd voor zichzelf. Bovenal is het voor de kinderen leuk om te mogen logeren. De Roskam is een logeerhuis voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.  De huiselijke sfeer, duurzame materialen en kleuren van de inrichting zorgen ervoor dat de kinderen zich echt thuis voelen en een prettig logeermoment ervaren. In het logeerhuis doen ze mee aan individuele en gezamenlijke activiteiten. Hierbij kan De Roskam gebruikmaken van de faciliteiten van Heimdal, zoals het zwembad. Onze medewerkers zorgen voor begeleiding en ontspanning.
Bij Twinkeling biedt Dichterbij verschillende soorten ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Er is een orthopedagogische dagbesteding voor kinderen, een dagbesteding voor volwassenen, een woongroep voor kinderen, een locatie voor deeltijdwonen en een dagopvang voor weekenden en vakanties.  
De Hummeltjeshof is een woon- en logeerhuis voor kinderen en jongvolwassenen (tot 30 jaar) met een ernstige meervoudige beperking. De woning bevindt zich op de tweede verdieping van het gebouw en is per lift bereikbaar. Wekelijks komen er een paar kinderen en jongvolwassenen logeren. Dat kan in principe op elke dag, afhankelijk van hun indicatie en de gemaakte afspraken. Logees slapen met een of twee personen op een kamer.  
Heb je een beperking of chronische ziekte? Of ken je iemand die dit heeft? Dan kan het regelen van het dagelijkse leven lastig zijn. Denk hierbij…