245 resultaten
Bij Talent & Werk Malburgen werken mensen met een licht tot ernstig meervoudige verstandelijke beperking.
GBJ Kleurrijk is een gespecialiseerde begeleidingsgroep voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of een chronische ziekte.
De Vuurplaats is een activiteitencentrum voor mensen met een matig tot ernstig meervoudige beperking.
Bij De Petteflet bieden we therapie, professionele verzorging en activiteiten voor peuters (1-5 jaar) met een (ernstig) meervoudige beperking.
De Lindenheuvel is een activiteitencentrum voor mensen met een ernstig meervoudige beperking, een verleden in de psychiatrie of niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
De Herberg is een opvangplek voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking, meervoudig verstandelijke beperking of autisme.
Op HWL De Schaarsberg wonen 11 kinderen tot en met 18 jaar met een ernstig meervoudige beperking.
Kinderdagcentrum Meander is voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking die niet naar school kunnen.
Voor kinderen tot en met 18 jaar met een (vermoedelijke) bredere ontwikkelingsachterstand hebben we kinderbehandelcentra met diverse dagbehandelingsgroepen.
We bieden na schooltijd begeleiding aan kinderen die zich anders ontwikkelen dan andere kinderen, bijvoorbeeld door gedragsproblematiek, autisme, een verstandelijke- en/of meervoudige beperking.