240 resultaten
Dierenpension Matu: is een werk- en (belevingsgerichte) dagbestedingsplek midden in de samenleving. 
Kinderdagcentrum De Finne is de dagbestedingslocatie voor jongeren die het op het speciaal onderwijs niet meer redden. Deze jongeren krijgen een gestructureerd dagprogramma aangeboden gericht op hun specifieke mogelijkheden. 
De opmaat is een samenwerkingsverband van De onderwijsspecialisten en Elver. Wij bieden onderwijszorg-arrangementen en ontwikkelingsgerichte dagbesteding in de vorm van een kinderdagcentrum, in een kleinschalige setting.
Radeland is een intensieve zorglocatie met dagbesteding op een natuurlijke plek aan de rand van Brummen. Bij Radeland wonen ouderen met een verstandelijke beperking (VB) en mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). 
Kinderdagcentrum De Witte Vogel biedt drie groepen dagopvang met interdisciplinaire paramedische zorg en ondersteuning bij de ontwikkeling. 
Locatie Binnenklingen is een beschermde woonomgeving voor jongeren en volwassenen met EMB die 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding krijgen.
Activiteitencentrum Waldeck is een locatie voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor mensen met een lichamelijke/verstandelijke of meervoudige beperking. 
Kinderdienstencentrum ‘t Steyntje biedt ontwikkelingsgerichte ondersteuning, behandeling en begeleiding aan kinderen met ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking, al dan niet met gedragsprobleem en/of lichamelijke beperking.
Kinderdagcentrum Meander in Arnhem is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar met een ernstig meervoudige beperking, voor wie naar school gaan niet mogelijk is.
Op locatie De Wissel in Beetsterzwaag bieden we persoonlijke, specialistische en deskundige zorg, ondersteuning en behandeling aan cliënten met een verstandelijke (meervoudige) beperking en met (zeer) intensieve ondersteuningsvragen.