216 resultaten
De Wendakker Hoogeveen. Centrum voor werken, dagbesteding en leren. Voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Centrum voor werken, dagbesteding en leren. Belevingsgerichte dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding.
Orthopedagogisch Dagcentrum: In het kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of (ernstige) meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. Zij begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.
Stichting Achter de Duinen is een kleinschalig ouderinitiatief. Op de woning is een dagbestedingsprogramma opgezet, in samenspraak met ouders, gericht op sensorische ontwikkeling, stimuleren van vaardigheden en dagelijkse activiteiten buitenshuis.
Ons Huis biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Tijdelijke opvang uit de gezinssituatie
Een plek waar een kind, kind mag zijn. Waar er tijd is voor elkaar, tijd voor de kinderen. Kijken in mogelijkheden samen met een gespecialiseerd team aan kinderverpleegkundigen, pedagogen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeut.
Een dagopvang en logeeropvang voor zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen (ZEVMB) in een huiselijke omgeving met alle nodige faciliteiten.
Ster Zorg biedt kleinschalige, specialistische en intensieve zorg op maat aan kinderen met een zeer ernstig meervoudige beperking (ZEMVB-doelgroep).
De net iets andere dagbesteding. Bij Lekker Eigenwies begint de dag soms als om 07:00 en kun je tot 23:00 uur blijven. 
Ontwikkelcentrum Cocon: Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking/ernstig meervoudige beperking en ontwikkelachterstand hebben een gestructureerde, veilige en stimulerende omgeving nodig, waar ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.