Philadelphia

Philadelphia is een zorginstelling en ondersteunt door heel Nederland mensen met een beperking en helpt zo iedereen om het beste uit zichzelf te halen. De mensen die bij Philadelphia wonen, intensieve zorg krijgen of ambulante begeleiding. De mensen die komen logeren of hun dag zinvol willen invullen en steeds meer talenten ontdekken. Zich zo ontwikkelen of misschien wel leren werken en een baan vinden. Met al die mensen kijken ze bij Philadelphia graag naar mogelijkheden en naar kansen. 

Philadelphia ondersteunt ongeveer 8.600 mensen met een beperking op het gebied van wonen, logeren, dagbesteding, ambulante begeleiding, werken & leren, behandelingen en trainingen. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen de professionals voor ondersteuning op maat. Bij Philadelphia hebben ze veel expertise in huis zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Zij weten ook hoe belangrijk het is om verbinding te maken en te behouden in de buurt. Daarom blijven de zorglocaties kleinschalig. Zij werken samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving.

Aanbod van deze aanbieder

De Roef is een woonlocatie in Rijssen. Bij de Roef wonen (oudere) mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), verstandelijke beperking (VB), moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) of een ernstige meervoudige beperking.
Woonzorgcentrum Mooi-Land is er voor mensen die spoedzorg nodig hebben of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Het is ook een werk- en dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking (VB).
Dagbesteding bij ‘t Trefpunt is een werk- en dagbestedingslocatie en ontmoetingsplek in Hilversum. De meeste mensen op 't Trefpunt zijn allemaal wat ouder. 
Schotbalk is een intensieve zorglocatie in Urk. Bij de Schotbalk kan je wonen met een verstandelijke beperking (VB), ernstig meervoudige beperking (EMB) of moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG).
De Wending is een woonlocatie in Veenendaal. Er wonen 22 bewoners met een intensieve zorgvraag (EMB). Iedereen heeft een eigen woon- en slaapkamer. De begeleiding is onder andere gespecialiseerd in zorg voor ouderen.
Mooi Leven Huis Bennekom is een woonlocatie voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).
Bij Nieuw Buitenzorg wonen 50 mensen – jonge en oude - met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Zij kunnen hier ook naar de dagbesteding.
Brouwerij De Molen is een werk- en dagbestedingslocatie in Bodegraven waar 27 mensen met een beperking mooi en nuttig werk doen.
Locatie Den Klunderenberg is een woonlocatie en dagbestedingslocatie in Hoogeveen. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking (VB), lichte verstandelijke beperking (LVB), ernstig meervoudige beperking (EMB) en ouderen.
Essenkamp is een intensieve zorglocatie in Uddel. Hier wonen mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). De Essenkamp is onderdeel van de Wilhelminahof, een zorgcentrum.