137 resultaten
Met dit verhaal wil ik een bijdrage leveren aan hoe het wel kan, kwaliteit van leven behouden maar ook kwaliteit van sterven realiseren voor zover dat mogelijk is. Veel van wat er in ons proces gebeurde willen we laten zien in de hoop dat het herkenning geeft aan ouders en een meerwaarde is voor professionals. Het is een proces wat gaat over zingeving, verlies, emoties als angst, twijfels, zorgen, hoop. Je kijkt mee met Tycho en ons in het ziekenhuis, het gezinsleven, de laatste week thuis, de uitvaart en een maand erna.
Buitengewoon reizen is een reisorganisatie voor mensen met een lichamelijke beperking.  Rolstoelaangepast reizen op jouw manier
Accessible Travel Netherlands is a specialized inbound tour operator for people with access needs.
EURORDIS-Rare Diseases Europe is een unieke non-profit alliantie van meer dan 1000 patiëntenorganisaties voor zeldzame ziekten uit 74 landen die samenwerken om de levens van meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd met een zeldzame ziekte te verbeteren.
Het Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte. Dit doen we door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, door bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en door het faciliteren van lotgenotencontact.
Boek voor broers en zussen: "in en om het ziekenhuis"Een Praat Klets Doeboek. Een steuntje in de rug voor broers en zussen van zieke kinderen!
In een persoonlijk verhaal vertelt Marcel Verreck vanuit zijn vaderperspectief over zijn bestaan met Daan. Veel herkenbare aspecten van het leven als mantelzorger komen voorbij. Niet alleen de zwaarte van de zorg en de acceptatie van de situatie, maar ook de grappige momenten, het wederzijdse vertrouwen, het proces van loslaten en de onverdunde vadertrots.
De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg is een landelijk netwerk dat bestaat uit verschillende landelijke partijen, kennisinstituten, lokale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers. De alliantie komt voort uit de stichting JMZ Pro.
Het Erfocentrum is het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid. Het geeft onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke en actuele voorlichting.
ISAAC-NF is de belangenbehartiger voor personen die niet goed (genoeg) kunnen spreken en hun omgeving. We zijn actief in Nederland en Vlaanderen.