Kinderdagcentrum - ODC De Klim-op - Kampen

De Klim-op is een expertisecentrum voor kind, jeugd en gezin in Kampen. Het is voor kinderen met een verstandelijke beperking (VB) en/of een lichamelijke/meervoudige beperking. 

Het expertisecentrum beschikt over veel diagnostische- en begeleidingsmogelijkheden, waar opvoeders terecht kunnen met vragen over de ontwikkeling van een kind. Het gebouw is voorzien van mooie lichte ruimtes met de gewenste faciliteiten zoals een eigen zwembad, snoezelruimte en gymzaal en een prachtig speelplein. 

Orthopedagogisch Dagcentrum:

In het kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of (ernstige) meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. Zij begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.

Speciale peutergroepen:

Veel kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar bezoeken een of meerdere dagdelen per week een peuterspeelzaal. Een peuterspeelzaal kan naast het gezin een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Indien er sprake is, of het vermoeden bestaat van een ontwikkelingsachterstand, dan kun je terecht bij de speciale peutergroepen Okidoki of De Diamant. 

Gezinsondersteuning:

In gezinnen met een verstandelijk gehandicapt familielid is extra hulp soms gewenst. Met gezinsondersteuning bieden zij hulp in het dagelijks leven van het gezin.  Het kan bijvoorbeeld gaan om  begeleiding bij vrijetijdsactiviteiten of praktische pedagogische ondersteuning.  Ook in complexere situaties kan gezinsondersteuning een goede oplossing zijn; het bieden van hulp bij verzorging, begeleiding bij ingewikkelde opvoedingssituaties of ondersteuning bij deelname aan het maatschappelijk leven.

Buitenschoolse opvang, Extra zorg ondersteuning en Vakantie-opvang:

De kinderen worden opgevangen door professionele begeleiders. Op het programma staan ontspannende en op belevingsgerichte activiteiten. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen, bewegen en knutselen.

Logeren:

Logeren kan op verschillende  prachtige aangepaste accommodaties. Thuiswonende
kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking kunnen het hele jaar door logeren. Het logeren biedt logees een fijne tijd en ouders en andere gezinsleden een tijdelijke ontlasting van de vaak intensieve dagelijkse zorg. De kinderen kunnen logeren op drie verschillende locaties: de kamperfoelie in Kampen, het Ronald McDonald Huis in Beesterzwaag of Arnhem en de Imminkhoeve in Lemele. Wil je meer informatie? Bel dan naar het Cliëntbureau op telefoonnummer 0800-0830 of 038-331 51 14.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.