136 resultaten
ODC De Trampoline is een orthopedagogisch centrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Zij beschikken over vele begeleidings- en behandelingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en gezinnen. 
EMB Speelbox: Wat doe je als je kind thuis zit, continu zorg en aandacht nodig heeft en geen speelgoed heeft om mee te spelen? Het overkomt veel ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB), tot groot verdriet van kinderen en ouders. De EMB Speelbox biedt uitkomst.  
Orthopedagogisch Dagcentrum: In het kinderdagcentrum krijgen kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke en/of (ernstige) meervoudige beperking orthopedagogische ondersteuning. De begeleiding is gebaseerd op het individuele zorgplan en vindt plaats in kleine groepen. Zij begeleiden en stimuleren de kinderen niet alleen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, maar ook bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er aandacht voor communicatie, spel, zelfredzaamheid en motorische ontwikkeling.
Schisis Nederland heeft voor haar leden een online magazine: Aanzicht. Aanzicht is exclusief voor de leden van Schisis Nederland. Over leven met een schisis, recent onderzoek, alle activiteiten van Schisis Nederland en nog veel meer. Aanzicht komt mede tot stand dankzij een team vrijwillige redacteurs van Schisis Nederland.  
Ons Huis biedt logeer- en dagopvang aan kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Tijdelijke opvang uit de gezinssituatie
Een dagopvang en logeeropvang voor zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen en jong volwassenen (ZEVMB) in een huiselijke omgeving met alle nodige faciliteiten.
Ster Zorg biedt kleinschalige, specialistische en intensieve zorg op maat aan kinderen met een zeer ernstig meervoudige beperking (ZEMVB-doelgroep).
De net iets andere dagbesteding. Bij Lekker Eigenwies begint de dag soms als om 07:00 en kun je tot 23:00 uur blijven. 
Met het project ‘Natuur voor iedereen! Oók voor mensen met een beperking’ moet de natuur toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Natuurmonumenten en de samenwerkingspartners zijn in 40 natuurgebieden aan de slag om de natuur toegankelijk te maken voor iedereen.
Groen & Handicap (G&H) is het Nederlandse kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, natuur én openbare recreatiegebieden voor iedereen. De landelijk werkende vrijwilligersorganisatie Groen & Handicap wordt ondersteund door professionals uit de groensector én mensen met een lichamelijke beperking.